Zabytkowe cmentarze w Kielcach

Zabytkowe cmentarze w Kielcach

W Kielcach znajduje się Cmentarz Partyzancki, który był utworzony po drugiej wojnie światowej i liczy prawie trzysta grobów. Na cmentarzu pochowane są zwłoki pochodzące z miejsc, na których odbywały się bitwy partyzanckie, między innymi z oddziałów Wybranieccy oraz Ponury, kierowanego przez Jana Piwnika ps. Ponury, a także z miejsc masowych egzekucji oraz ciała harcerzy. Można tutaj odnaleźć groby zamordowanego przez Gestapo prezydenta Kielc – St. Artwińskiego, jak również symboliczny grób znanego między innymi z filmu pt. Hubal – majora Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal. Jest tutaj również Mogiła Katyńska, na której jest tablica, która upamiętnia sto osiemdziesiąt cztery osoby, które zostały zamordowane na Wschodzie, a związane były z Kielcami. Na cmentarzu tym stoi również pomnik w którym jest urna z prochami ofiar obozu Auschwitz- Birkenau. Jest on poświęcony wszystkim ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych. Innym zabytkowym cmentarzem jest kirkut, czyli cmentarz żydowski o powierzchni ponad trzech hektarów, na którym znajduje się około trzystu trzydziestu nagrobków. Kirkut ten został założony w 1868 roku. Cmentarz ten niestety został zniszczony podczas drugiej wojny światowej, jak również był on wykorzystywany do przeprowadzania na nim masowych egzekucji zarówno Polaków jak i Żydów. Na cmentarzu nie dokonuje się pochówków od 1965 roku. W 2010 roku zbudowano pomnik nagrobny ofiar pogromu, na którym są wypisane nazwiska osób zamordowanych 4 lipca 1946 roku.