Cmentarz Stary w Kielcach

Cmentarz Stary w Kielcach

Cmentarz Stary jest najstarszym z kieleckich cmentarzy. Obszar Starego Cmentarza znajduje się pomiędzy ulicami: Ściegiennego, Sołtysiaka „Barabasza”, Kwasa, Mahometańską, jest to właściwie kompleks cmentarzy. Powstał około 1801-1805. Jest umiejscowiony na terenie byłego folwarku biskupiego Psiarnia, przy trakcie do Chmielnika. Cmentarz był wielokrotnie poszerzany (w latach 1818 w kierunku wschodnim, 1860-62 w stronę południa). Przebudowano go w latach1882-1884 według projektu Franciszka Kowalskiego. Od 1926 przestano go poszerzać i założono nowy cmentarz, gdzie odtąd chowani byli zmarli. Początkowo cmentarze: katolicki, ewangelicki i prawosławny stanowiły jeden kompleks terytorialny. W 1865 roku założono nowy, oddzielny cmentarz dla prawosławnych. Był przeznaczony głownie dla Rosjan, których w Kielcach w tych czasach była spora liczba. W 1980 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach uznał cmentarz Stary w Kielcach za zabytkowy. Ochroną objęty został układ przestrzenny, drzewostan oraz nagrobki i kaplice postawione do 1939 r. Wszystkie zmiany na terenie Starego Cmentarza muszą być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach, jak również z Dozorem Cmentarza. Jest to jeden z ciekawszych zabytków, wartych zobaczenia na terenie Kielc.