Miasto Łódź jako atrakcja turystyczna

Miasto Łódź jako atrakcja turystyczna

W dziejach Polski jest nadzwyczaj mało informacji na temat Łodzi. Nie ma o niej żadnych wiadomości w okresie wczesnopiastowskim, rozbicia dzielnicowego, rządów litewsko-polskich Jagiellonów, czy też Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dla przeciętnego zjadacza chleba wielką tajemnicą jest, kiedy to miasto powstało. Każdy natomiast wie, iż kariera tego grodu, jako ważnego miasta zaczęła się w pierwszej połowie XIX wieku, w okresie funkcjonowania tzw. Królestwa Kongresowego. Związane to było z uruchomieniem przemysłu tekstylnego. Do dnia dzisiejszego Łódź jest kojarzona z tym przemysłem. Dodatkowo mit ten został utrzymany dzięki prozie Żeromskiego, utrwalona na kliszy filmowej przez Wajdę. „Ziemia Obiecana” pokazuje miasto to jako kolebkę polskiego kapitalizmu, polskiego przemysłu odzieżowego. Wobec tego powstaje pytanie, co może zobaczyć turysta? Otóż niezmierną atrakcją są wszelkie pozostałości po wielkich halach produkcyjnych. W nich powstają ośrodki kultury, muzea, galerie handlowe i wiele innych atrakcji. Warto obejrzeć stare szwalnie dla poznania historii polskiego przemysłu, ruchu robotniczego. Dodatkowo atrakcją turystyczną jest najdłuższa ulica w Polsce – Piotrowska, która jest reklamowana na wszelkich turystycznych bilbordach. Wobec tego wydaje się, iż pod względem zabytków jest to miasto inne, niż te, do których jest przyzwyczajony polski turysta.