Historia świętego Krzyża

Historia świętego Krzyża

Zanim powstało sanktuarium Świętego Krzyża na Łysej Górze ( drugim szczycie po Łysicy pod względem wysokości), było to miejsce pogańskiego kultu. Jego pozostałością jest wał kultowy, otaczający partię szczytową wzniesienia. Stare przekazy kronikarzy mówią o trzech bóstwach, które miały być czczone na górze. Wraz z datą Chrztu Polski wiele się zmieniło, wykorzystano to miejsce obrzędów religijnych i postawiono tam murowaną świątynię pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Opactwo miał założyć Bolesław Chrobry w 1006 roku. Od XIV w. nazywane Świętym Krzyżem, jako że przechowywane są tu relikwie drzewa krzyża, na którym miał umrzeć Jezus Chrystus. W 1461 starożytny kościół Św. Krzyża na Łyścu został na nowo konsekrowany. Wspomina też o Świętym Krzyżu notatka na karcie 238 Kodeksu z XV wieku, w który wszyte były Kazania Świętokrzyskie. Po pierwszym kościele, który jeszcze w XIX wieku widział i opisywał Gwiaździc, w wyniku zniszczeń, pozostały jednak obecnie tylko fundamenty. Losy opactwa były różne, niszczono je i na zmianę odbudowywano. W czerwcu 2006 r. na Świętym Krzyżu, na tysiąclecie istnienia klasztoru odbył się cykl imprez Świętokrzyskie Milenium, odwołujący się do tradycji benedyktyńskich. Od opactwa pochodzi nazwa Gór Świętokrzyskich oraz województwa świętokrzyskiego.